CEBSI projekt Postoy.sk víťazom prestížneho
medzinárodného ocenenia
2011 Templeton Freedom Award

Konferencia:
Zodpovednosť a morálny hazard

Novinky


Ekonomické zamyslenie Martina Štochmaľa pre Vatikánsky rozhlas
18. 04. 2013

Chudoba a sloboda

Nástupom pápeža Františka sa do popredia znova intenzívnejšie dostáva problém chudoby. Napriek dlhoročným snahám o jej odstránenie a vynakladaniu obrovských čiastok z verejných rozpočtov na vyriešenie tohto problému, stále pretrváva. 


Ekonomické zamyslenie Fera Múčku pre Vatikánsky rozhlas
18. 04. 2013
Prečo nám tak často neprekážajú nerozumné riešenia...

Keď každý deň počúvame, s akými ekonomickými problémami sa boria krajiny, ktoré si hovoria ekonomické, napadne nám, že určite nie je ľahké dnes vládnuť, navrhovať riešenia, presadzovať ich a potom za ne niesť zodpovednosť.

Ekonomické zamyslenie Marcela Mikolášika pre Vatikánsky rozhlas
14. 03. 2013
Pliaga materializmu

Vážení poslucháči! Nám ekonómom sa často vyčíta, že sa zaujímame len o peniaze. V hlave iba čísla, v ústach percentá a blízko srdca v peňaženke aspoň strieborná kreditná karta. Na obhajobu možno azda povedať, že vlastným povolaním ekonómov je hospodárnosť.

Podporte nás

Môj dar:


Všetky kontaktné údaje 

 

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva

Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovakia

E-mail: info (at) cebsi (dot) org
Phone: +421 903 660 967

 

      IČO: 42132452

 


banka: Tatrabanka

číslo účtu: 2629179828/1100


 

emaily:

info@cebsi.org

socuvka@cebsi.org