CEBSI projekt Postoy.sk víťazom prestížneho
medzinárodného ocenenia
2011 Templeton Freedom Award

Konferencia:
Zodpovednosť a morálny hazard

Novinky


Ekonomické zamyslenie Martina Štochmaľa pre Vatikánsky rozhlas
18. 04. 2013

Chudoba a sloboda

Nástupom pápeža Františka sa do popredia znova intenzívnejšie dostáva problém chudoby. Napriek dlhoročným snahám o jej odstránenie a vynakladaniu obrovských čiastok z verejných rozpočtov na vyriešenie tohto problému, stále pretrváva. 


Ekonomické zamyslenie Fera Múčku pre Vatikánsky rozhlas
18. 04. 2013
Prečo nám tak často neprekážajú nerozumné riešenia...

Keď každý deň počúvame, s akými ekonomickými problémami sa boria krajiny, ktoré si hovoria ekonomické, napadne nám, že určite nie je ľahké dnes vládnuť, navrhovať riešenia, presadzovať ich a potom za ne niesť zodpovednosť.

Ekonomické zamyslenie Marcela Mikolášika pre Vatikánsky rozhlas
14. 03. 2013
Pliaga materializmu

Vážení poslucháči! Nám ekonómom sa často vyčíta, že sa zaujímame len o peniaze. V hlave iba čísla, v ústach percentá a blízko srdca v peňaženke aspoň strieborná kreditná karta. Na obhajobu možno azda povedať, že vlastným povolaním ekonómov je hospodárnosť.

Podporte nás

Môj dar:


Poslanie CEBSI

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva (Central European Business and Social Initiative - CEBSI) je nezávislá a nepolitická nezisková mimovládna organizácia. Jej poslaním je podpora ekonomických a sociálnych systémov a politík, ktoré rešpektujú slobodu každého človeka a vychádzajú zo základných morálnych hodnôt. Aktivity CEBSI sú založené na univerzálnych myšlienkach slobodného trhu, osobnej zodpovednosti, súkromného podnikania a solidarity. CEBSI sa usiluje o prekonávanie predsudkov a nesprávneho chápania týchto hodnôt, stále prítomných v krajinách stredoeurópskeho regiónu. CEBSI presadzuje svoje ciele organizovaním  vzdelávacích programov, seminárov, konferencií, diskusií a verejných prednášok. CEBSI spolupracuje s renomovanými odborníkmi a organizáciami v rámci aj mimo stredoeurópskeho regiónu.
Organizačná štruktúra CEBSI

CEBSI funguje v horizontálnej štruktúre, stretávaním sa členov a predstavenstva. Členovia predstavenstva sú zodpovední za stanovenie vízie. Predseda, podpredseda a tajomník sú členmi predstavenstva a štatutárnymi predstaviteľmi organizácie. Projekty sú koordinované vo forme samostatných projektových skupín.


Board of Advisors:

Michael Novak (AEI), Samuel Gregg (Acton Institute), Marcel Guarnizo (EICEE), Robert Siricco (Acton Institute), Kishore Jayabalan (Acton Italy)Štatutárni zástupcovia:


Predseda, Ondrej Sočuvka, absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, momentálne pracuje ako ekonomický poradca veľvyslanca USA na Slovensku.


Podpredseda, Martin Štochmaľ, ACCA, absolvent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, pracuje ako člen predstavenstva v Železničnej spoločnosti CARGO Slovensko, predtým pracoval ako audítor pre spoločnosť Ernst & Young v Bratislave.Tajomník občianského združenia: 

Patrik Pajan, absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, poracuje ako podnikateľ s IT službami.Zakladajúci členovia:


Marcel Mikolášik, absolvent Ekonomickej univerzity a Karlovej univerzity v Prahe, pracuje ako súkromný konzultant.


Milan Garbiar, pracuje ako obchodný manažér pre IT spoločnosť Eset.


Matej Šiškovič, absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, pracuje ako ekonomický analytik na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR.


Martin Kolesár, absolvent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, pracuje ako IT expert pre oblasť bankovníctva.


František Múčka, pôsobí ako zástupca šéfredaktora ekonomického týždenníka Trend a spolupracujúci redaktor internetového portálu Postoy.sk.


Jozef Kozák, absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, pracuje ako riaditeľ Asociácie pre spracovanie elektronického odpadu.

viac info