CEBSI projekt Postoy.sk víťazom prestížneho
medzinárodného ocenenia
2011 Templeton Freedom Award

Konferencia:
Zodpovednosť a morálny hazard

Novinky


Ekonomické zamyslenie Martina Štochmaľa pre Vatikánsky rozhlas
18. 04. 2013

Chudoba a sloboda

Nástupom pápeža Františka sa do popredia znova intenzívnejšie dostáva problém chudoby. Napriek dlhoročným snahám o jej odstránenie a vynakladaniu obrovských čiastok z verejných rozpočtov na vyriešenie tohto problému, stále pretrváva. 


Ekonomické zamyslenie Fera Múčku pre Vatikánsky rozhlas
18. 04. 2013
Prečo nám tak často neprekážajú nerozumné riešenia...

Keď každý deň počúvame, s akými ekonomickými problémami sa boria krajiny, ktoré si hovoria ekonomické, napadne nám, že určite nie je ľahké dnes vládnuť, navrhovať riešenia, presadzovať ich a potom za ne niesť zodpovednosť.

Ekonomické zamyslenie Marcela Mikolášika pre Vatikánsky rozhlas
14. 03. 2013
Pliaga materializmu

Vážení poslucháči! Nám ekonómom sa často vyčíta, že sa zaujímame len o peniaze. V hlave iba čísla, v ústach percentá a blízko srdca v peňaženke aspoň strieborná kreditná karta. Na obhajobu možno azda povedať, že vlastným povolaním ekonómov je hospodárnosť.

Podporte nás

Môj dar:


Premietanie filmu Povolanie podnikateľ a diskusia so študentami na festivale Verím Pane

Zástupcovia CEBSI zorganizovali dňa 24. júla premietanie filmu Povolanie podnikateľ v rámci hudobného festivalu "Verím pane" v Námestove.


viac o tomto projekte

POVOLANIE PODNIKATEĽ 9. september 2008 o 17:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave


viac o tomto projekte

Diskusia s eurokomisárom Jánom Fígeľom (2. júna 2008 v Kafe Scherz)

Témy diskusie: hodnoty v politike, morálka, vzdelávanie, Európska únia, ekonomia, udržateľný rozvoj


viac o tomto projekte

7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Zolo Demján je prvý Slovák ktorý vystúpil na Mt. Everest bez kyslíka, bývalý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Holcim a v súčasnosti partnerom Franklin Covey pre program 7 návykov efektívnych ľudí. Na víkendovom školení (30. mája 2008 v Oravskej Lesnej) programu Stevena Covey-ho o návykoch efektívnych ľudí sme so Zolom rozprávali o osobnom poslaní, o efektívnom plánovaní času, určovaní priorít, schopnosti zlepšovať vzťahy s druhými, zvyšovať koncentráciu a vedieť sa sústrediť na podstatné aktivity.


viac o tomto projekte

Účast členov CEBSI na Leadership Institute školení vo Viedni

V dňoch 16.-18. mája 2008 sa uskutočnilo školenie Amerického Leadership Institute vo Viedni, za účasti zástupcov z krajín strednej a východnej Európy
 
Školenie sa týkalo rozvoja zručností konzervatívnych lídrov (leadership, filozofia, fundraising, rečový prejav, písomná komunikácia, PR)

viac o tomto projekte
Strana: 1 2
Strana 1 z 2